jeftinaizradawebstranica.ba cijeni Vaše povjerenje i shvata Vašu privatnost vrlo ozbiljno. Kao posjetilac naše stranice, ne treba da brinete o kompromitovanju Vaše privatnosti.
Prije prikupljanja ličnih podataka ili prilikom njega, mi ćemo indetifikovati cilj zbog kojeg je potrebna informacija.
Lični podaci treba da budu relevantni svrsi za koju se koriste.
jeftinaizradawebstranica.ba linkuje ka drugim web stranicama koji mogu zanimati naše korisnike. Politika privatnosti na tim stranicama može biti drugačija u odnosu na našu. Tim stranicama pristupate na sopstveni rizik. Uvijek treba da pogledate politiku privatnosti na svakoj stranici prije nego što otkrijete lične podatke.
jeftinaizradawebstranica.ba koristi podatke od Google-a (kao što su starost, pol i interesovanja) preko alata Google Analytics.
jeftinaizradawebstranica.ba koristi podatke od Google-a (kao što su starost, pol i interesovanja) preko alata Google Analytics.
jeftinaizradawebstranica.ba ne snosi odgovornost za tehničke, softverske ili hardverske kvarove bilo koje vrste, za gubitak internet konekcije ili njenu nedostupnost, kao ni za nedovršene ili odložene računarske prenose. Ni pod kojim okolnostiima jeftinaizradawebstranica.ba ne snosi odgovornost za oštećenje ili povrede koji mogu nastati kao rezultat korištenja ove web stranice.