jeftinaizradawebstranica.ba počinje sa radom na projektu nakon primanja avansne uplate. Ostatak se plaća po završetku projekta, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Web stranice se postavljaju na Vaš server (eng. live server) nakon uplate, odnosno kada su sve uplate izvršene.
Dodatne usluge se dodatno naplaćuju, na osnovu utrošenih radnih sati. Ukoliko su klijentu potrebne dodatne usluge, te će usluge biti dodate na klijentov račun u konsultaciji sa njim.
Kašnjenje projekta može nastati u slučajevima kada:
– kasni uplata
– klijent zahtjeva dodatne izmjene u dizajnu, strukturi ili sadržaju projekta
– klijent kupuje dodatnu uslugu vezanu za projekat
– postoji zastoj u primanju materijala od klijenta
– vremenski okvir za izradu projekta je približna procjena i podložan je izmjenama od strane jeftinaizradawebstranica.ba. U bilo kojem trenutku jeftinaizradawebstranica.ba se može odlučiti da stavi projekat na čekanje.
Sve naše usluge su 100% zadovoljavajuće. Ne prestajemo da radimo dok naši klijenti nisu u potpunosti zadovoljni riješenjem koje ponudimo. Ipak, jeftinaizradawebstranica.ba ni pod kojim okolnostima neće biti odgovorna da zadovolji nerazumna očekivanja ili zahtjeve klijenta. jeftinaizradawebstranica.ba ima pravo da odluči da li je zahtjev nerazuman ili ulazi u okvir usluge za klijenta.
Usluge ili djelovi usluga koji su odobreni od strane klijenta smatraju se uslugama sa kojima je klijent u potpunosti zadovoljan. Svaki dodatni posao na ovim uslugama biće dodatno fakturisan.
Ukoliko nije drugačije ugovoreno, svi projekti se smatraju gotovim nakon perioda od jedne godine (računajući od datuma prve uplate). To znači da se na tom projektu neće više raditi.
jeftinaizradawebstranica.ba nema nikakvu odgovornost za sadržaj web stranica koje dizajnira ili hostuje. jeftinaizradawebstranica.ba nema kontrolu nad informacijama, materijalima ili proizvodima koji se prikazuju na tim web stranicama. jeftinaizradawebstranica.ba nije konsultant svojim klijentima, a klijenti su u potpunosti odgovorni za sav sadržaj na njihovim web stranicama.
Zbog prirode web dizajna i programerskog posla, izgled web stranica može varirati na različitim uređajima. Rezolucija ekrana, operativni sistem i web browser neki su od uzroka zbog kojih web stranica može izgledati drugačije. Klijent mora znati za ovakve moguće varijacije i jeftinaizradawebstranica.ba neće biti odgovoran za njih osim za standarde responsive dizajna, ukoliko su dogovoreni.